Systemisk handledning

Handledningen riktar sig till offentliga och privata aktörer så som familjebehandlare, kuratorer, HVB-hemspersonal, familjehemskonsulenter eller andra yrkeskategorier som bedriver ett psykosocialt behandlingsarbete, har en rådgivande funktion eller erbjuder stödkontakt i någon form.  

Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska hemvist är systemisk och relationsorienterad teori. Handledningen sker i grupp eller individuellt och syftar till att stärka personalen i utmaningar som är kopplade till arbetsvardagen, höja kvaliteten i arbetet och verka för ett professionellt förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, kunder, elever och medarbetare.  

Jag är baserad i Uppsala och åtar mig handledningsuppdrag över hela landet. Välkommen att kontakta mig för mer information och för att prata igenom önskemål och möjligheter kring ett handledningsuppdrag eller en konsultation. 


73c31ace-52f6-4acc-a295-bf6ea5243d08jpg


Handledning/ Konsultation & Självskattningar

I samarbete med företaget Journal Digital erbjuder jag handledning i direkta klientärenden där självskattningar inkluderas som en del i behandlingen, både utifrån ett kliniskt arbete och som uppföljning och utvärdering av behandlingsutfall. Målgruppen är familjebehandlare och ungdomsbehandlare inom såväl offentlig som privat sektor, HVB-hemspersonal, familjehemskonsulenter eller annan personal.  

Handledningen utgår från ett systemiskt perspektiv med fokus på risk – och skyddsfaktorer och där relationsförsvårande beteenden hos individer sätts i sitt sammanhang. En strukturerad handledning erbjuds kopplad till verksamhetens uppdrag och till behandlarens kliniska frågeställningar. 

Handledning erbjuds på plats i verksamheten. 

Till Journal Digital


418d491f-10d7-4269-be85-b71cbfffa07djpg


Handledning Funktionell familjeterapi, FFT

I samarbete med Stiftelsen Funktionell familjeterapi, FFT i Sverige erbjuder jag handledning i den evidensbaserade behandlingsmodellen FFT.  

Till Stiftelsen Funktionell Familjeterapi

                             7aed3dc9-6c50-4f28-8242-ef57707ad62dpng