Systemisk handledning


Handledningen riktar sig till offentliga och privata aktörer så som familjebehandlare, kuratorer, HVB-hemspersonal, familjehemskonsulenter eller andra yrkeskategorier som bedriver ett psykosocialt behandlingsarbete, har en rådgivande funktion eller erbjuder stödkontakt i någon form.  

Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska hemvist är systemisk och relationsorienterad teori. Handledningen sker i grupp eller individuellt och syftar till att stärka personalen i utmaningar som är kopplade till arbetsvardagen, höja kvaliteten i arbetet och verka för ett professionellt förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, kunder, elever och medarbetare.  

Jag är baserad i Uppsala och tar emot grupper i mina trivsamma lokaler på Kungsgatan 12 eller ute hos uppdragsgivaren.  Välkommen att kontakta mig för mer information.
                                             

                              
             

Konsultation & Självskattningar


I samarbete med företaget Journal Digital erbjuder jag handledning i direkta klientärenden där självskattningar inkluderas som en del i behandlingen, både utifrån ett kliniskt arbete och som uppföljning och utvärdering av behandlingsutfall. Målgruppen är personal inom såväl offentlig som privat sektor.

Handledning/ konsultation erbjuds på plats i verksamheten eller digitalt.

Till Journal Digital


418d491f-10d7-4269-be85-b71cbfffa07djpg


Metodhandledning Funktionell familjeterapi, FFT


I samarbete med Stiftelsen Funktionell familjeterapi, FFT i Sverige erbjuder jag handledning i den evidensbaserade behandlingsmodellen FFT.  

Till Stiftelsen Funktionell Familjeterapi

                             7aed3dc9-6c50-4f28-8242-ef57707ad62dpng