Om ni som par hamnat i konflikter eller situationer som är svåra att lösa kan ni söka hjälp för att komma vidare i relationen, öka förståelsen för varandra och förbättra samarbetet er emellan.

Vanliga orsaker till att par söker sig till terapi är: 

  • Upplevelse av olikheter mellan sig själv och sin partner och att konflikter uppstår som ett resultat av detta. Att olikheterna framkallar och förstärker varandras negativa beteenden och skapar onda cirklar
  • Önskar vägledning i en separationskris
  • Vill förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra
  • Öka närheten i relationen
  • Lever i en stressad livssituation där relationen får stå tillbaka
  • Att paret har varit med om en kris, sorg eller förlust av något slag
  • Att paret bestämt sig för att gå isär och vill avsluta relationen på ett bra sätt

Terapin inleds med en bedömningsfas och kartläggning där var och en i paret får ge sin syn på situationen och det eventuella problemet. Därefter ringas ett fokuserat arbetsområde in som sedan utgör startpunkten för förändringsarbetet.