Jag är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med över 20 års erfarenhet av att möta individer, par och familjer i olika typer av livssituationer. Under många år har jag arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin med ungdomar som har ett självskadande- och/eller ett suicidalt beteende och mött dem och deras familjer i detta utsatta läge. Jag har också mångårig erfarenhet av arbete i kommunal socialtjänst med både myndighetsutövning och Råd- och stödverksamhet. 

Har vana att arbeta integrativt där familjeterapi och individualterapi kombineras för att hitta ett sätt att stabilisera livssituationen och möjliggöra förändring. Som terapeut vilar min teoretiska grund på systemisk – och relationsorienterad teori med evidensbaserad tillämpning.