I samarbete med företaget Journal Digital erbjuds JD-verkstäder med fokus på hur självskattningar kan integreras i behandlingsarbete för att främja kvalitetssäkring och bidra till ett kvalitativt behandlingsarbete. Workshops erbjuds till personal som utövar psykosocialt behandlingsarbete i någon form inom offentlig eller privat sektor.                                       

Workshops på två nivåer

  • Grundläggande nivå
    Genomgång av standardiserade självskattningsinstrument, tillgängliga via Journal Digital. Klinisk tillämpning och utvärdering. Praktiskt arbete i grupp varvas med teoretisk genomgång.

  • Fördjupning
    Fokus på kliniskt behandlingsarbete och hur skattningarna integreras i behandlingen. Hypotesbildning och återgivning av skattningar är centrala delar. Kliniska exempel varvas med teoretisk genomgång.
                             19557e5b-5757-4108-b0f2-5ad474bb0bddpng