I samarbete med företaget Journal Digital erbjuds JD-verkstäder med fokus på hur självskattningar kan integreras i behandlingsarbete för att främja kvalitetssäkring och bidra till ett kvalitativt behandlingsarbete. Målgrupp för verkstäderna är personal som utövar psykosocialt behandlingsarbete i någon form, exempelvis familjebehandlare, ungdomsbehandlare och HVB-hemspersonal inom offentlig eller privat sektor. 

Verkstäder på två nivåer:

  • Grundläggande nivå
    Genomgång av standardiserade självskattningsformulär som är tillgängliga via Journal Digital. Hur skattningar kan bidra till att formulera ett fokus för behandlingen, hur behandlingen kan utvärderas och hur hypoteser kan skapas utifrån självskattningarna inför kommande behandlingsarbete. Kliniska exempel varvas med teoretisk genomgång.

  • Fördjupning
    Fokus på kliniskt behandlingsarbete och hur skattningarna integreras i behandlingen. Hypotesbildning och återgivning av skattningar är centrala delar. Kliniska exempel varvas med teoretisk genomgång.
                             19557e5b-5757-4108-b0f2-5ad474bb0bddpng