Det finns många olika anledningar varför människor söker sig till terapi. Det kan handla om att du befinner dig i en livskris i samband med eller efter en separation, i en sorgeprocess efter en förlust av något slag eller upplever existentiell ovisshet. Det kan vara så att du befinner dig i en livssituation som du inte upplever dig kunna påverka eller har relationsproblem i ditt yrkesliv eller privatliv. 

Det kan handla om att du känner dig nedstämd, deprimerad och har ångest. Par som söker psykoterapi kan ha hamnat i konflikter eller i situationer som är svåra att lösa och önskar hjälp i att komma vidare och förbättra relationen. 

För närvarande har jag inte möjlighet att ta emot fler samtalskontakter.